مدير امور حقوقي و مشاور رئيس دانشگاه بوعلی سینا

دکتر سید یونس نورانی مقدم
تحصیلات:  دکتری حقوق
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  nooreadl@yahoo.com
تلفن:  081-38380891
آدرس:  همدان، دانشگاه بوعلی ، سازمان مرکزی، دفتر حقوقی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند