هفتمين نشست هيأت هاي استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم تحقيقات و فناوري در دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد.

 
کد خبر: 10113    1396/04/24

هفتمين نشست هيأت هاي استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم تحقيقات و فناوري در روزهاي 20 و 21 تير 1396 در دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد.

در اين نشست كه با خير مقدم دكتر غلامي رئيس دانشگاه بوعلي سينا آغاز بكار كرد، هيأت هاي استاني نظارت و ارزيابي سراسر كشور، مدعوين معاونت پژوهشي وزارت عتف و نمايندگان منتخب واحدهاي نظارت و ارزيابي مؤسسات پژوهشي و فناوري شركت داشتند.

در اين نشست نظام جامع نظارت و ارزيابي علم، پژوهش و فناوري و دفترچه ارزيابي دروني و تدوين برنامه هاي بهبود كيفيت گروه هاي آموزشي در قالب نشست، ميزگرد و جلسات نقد و گفتگو با مشاركت همه اعضا و چهار كارگاه جدا گانه مورد بررسي قرار گرفت.

در حاشيه اين نشست، دكتر زكايي رئيس مركز نظارت ارزيابي و تضمين كيفيت علوم تحقيقات و فناوري پيرامون مسائل و راهكار هاي نظارت و ارزيابي، دكتر نيستاني مدير گروه نظارت و ارزيابي وزارت عتف پيرامون ارزيابي دروني و تدوين برنامه هاي بهبود كيفيت واحدها و گروه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري و دكتر چشمه سهرابي درخصوص وضعيت ارزيابي علم،‌ پژوهش و فناوري در ايران به ايراد سخنراني پرداختند.

ضمنا در روز دوم نشست دكتر احمدي معاون پژوهشي وزارت عتف پيرامون مسائل و راهكارهاي پژوهشي سخنراني نمودند.

اين نشست در روز چهارشنبه 21 تير 1396 با تقدير از هيأت هاي استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم تحقيقات و فناوري به كار خود پايان داد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند