اطلاعیه بیمه تکمیلی - فسخ یکطرفه قرارداد بیمارستان بوعلی

 
کد خبر: 10451    1396/06/28

بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به فسخ یکطرفه قرارداد بیمارستان بوعلی با شرکت بیمه نوین تا اطلاع ثانوی امکان صدور بیمه نامه برای مراجعه کنندگان به این بیمارستان وجود ندارد. بدیهی است در صورت تمدید قرارداد این بیمارستان همچون گذشته شرکت بیمه نوین آماده صدور معرفی نامه خواهد بود، لذا خواهشمند است همکاران محترم در صورت امکان به مراکز طرف قرارداد مراجعه و در صورتیکه امکان تغییر بیمارستان وجود ندارد پس از تسویه حساب با بیمارستان بوعلی مدارک مربوط به هزینه های پرداختی خود را به این شرکت تحویل دادهتادر اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه به ایشان اقدام گردد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند