دعوت جمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان دانشگاه

 
کد خبر: 10584    1396/07/19

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مذکور رأس ساعت 11:30 روز چهار شنبه مورخ 26/7/96 در محل سازمان مرکزی – سالن شهید ایزدی برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه اعضا (صاحبان سهام) دعوت می گردد. در تاریخ و ساعت قرر در مجمع عمومی فوق حضور به هم رسانیده و یا وکلای خود را با توجه به ماده 19 اساسنامه، حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی کتباً معرفی نمایند.

ضمناً از کلیه کسانی که متقاضی کاندید شدن برای تصدی سمت های هیأت مدیره – بازرس شرکت تعاون می باشند می بایست حداکثر تا تاریخ 25/7/96 به همراه کارت ملی و شناسنامه و آخرین حکم کارگزینی به دفتر هیأت مدیره مراجعه و پس از تکمیل ثبت نام رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه:

1.    گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 1395

2.    طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395

3.    تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال 1396

4.    انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره

5.    انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

6.    طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضا

7. طرح و تصویب آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی

8. طرح و تصویب آیین نامه مالی – معاملاتی

9. طرح و تصویب آیین نامه حدود اختیارات مدیر عامل

10. طرح و تصویب آیین نامه اداری - استخدامی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند