تقدير از پژوهشگران حوزه كارمندي در دانشگاه بوعلي سينا در هفته پژوهش

 
کد خبر: 17518    1397/08/19

 طبق مصوبه 650 مورخ 97/08/13 شوراي پژوهشي دانشگاه مقرر گرديد؛ حداكثر 3 نفر از پژوهشگران حوزه كارمندي دانشگاه بوعلي سينا در هفته پژوهش سال جاري، با شرايط ذيل الذكر انتخاب و از ايشان تقدير به عمل آيد.

داشتن حداقل يك مقاله علمي و پژوهشي با آدرس دهي اسم اول در سال 96 -2017 و  كسب حداقل 15 امتياز پژوهشي طبق آئين نامه ارتقاء.

لازم به ذكر است كه اسناد مربوط به پژوهشگران كارمندي مي بايست حداكثر تا تاريخ 97/09/01 به حوزه پژوهشي (آقاي عبداللهي) تحويل گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند