قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي شركت كننده در كارگاه هاي شيوه هاي ارزشيابي و روشها و فنون تدريس

 
کد خبر: 10542    1396/07/11

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي كه در كارگاه هاي شيوه هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و روش ها و فنون تدريس شركت نموده اند مي رساند؛ جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، حداكثر تا پايان مهر ماه سال جاري به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه واقع در طبقه همكف سازمان مركزي مراجعه نمايند.

گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند