قابل توجه كليه اعضاء محترم هيات علمي پيماني و كاركنان عزيز پيماني و قراردادي

 
کد خبر: 9057    1396/04/14

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء محترم هيات علمي پيماني و كاركنان عزيز قراردادي و پيماني دانشگاه مي رساند با توجه به ثبت امضاء ديجيتال در سامانه احكام كارگزيني، از تاريخ (01/04/1396) به بعد كليه احكام كارگزيني پس از صدور ابتدا به كارتابل احكام كارگزيني هر فرد ارسال خواهد گرديد لذا مقتضي است پس از مشاهده حكم نسبت به امضاء ديجيتال آن اقدام نموده تا ساير مراحل اداري آن صورت پذيرد.     

آدرس اينترنتي سامانه احكام كارگزيني در وبگاه دانشگاه: https://office.basu.ac.ir     

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند