اطلاعیه تکمیل فرم سرشماری مرکز بهداشت همدان

 
کد خبر: 7904    1396/03/13

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند نظر به آغاز کار ثبت نام و سرشماری مرکز بهداشت شهرستان همدان در راستای تحول نظام سلامت و با عنایت به ضرورت ثبت اطلاعات افراد، فرم های مربوط به امور عمومی دانشکده ها ارسال شده است. لذا خواهشمند است همکاران محترم ساکن شهر همدان پس از دریافت و تکمیل، فرم های مذکور را حداکثر تا روز شنبه مورخه 20/03/1396 به امور عمومی دانشکده تحویل نمایید.

لازم به ذکر است پرسنل سازمان مرکزی می توانند جهت تحویل فرم ها به واحد بیمه دانشگاه (آقای ربیعی) مراجعه نمایند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند