عباس فرح آور

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

عباس فرح آور

کشاورزی / علوم دامی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Semen quality, plasma testosterone, and trace element concentrations in response to dietary supplementation of an organic versus an inorganic source of zinc in Mahabadi bucks"
  حميدرضا تقيان, Hassan Aliarabi, Abbas farahavar, morteza yavari, Khalil Zaboli, Ahmad Ahmadi
  Journal of Livestock Science and Technologies, Vol. , pp.53-61, 2023
 2. "The effect of pre-breeding vitamin E and selenium injection on reproductive performance, antioxidant status, and progesterone concentration in estrus-synchronized Mehraban ewes"
  Abbas farahavar, زينب رستمي, Daryoush Alipour, Ahmad Ahmadi
  TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, Vol. , pp.1779-1786, 2020
 3. "mproving the quality of ovine embryo produced in vitro by culturing zygotein isolated mouse oviduct"
  Abbas farahavar, Abolfazl Shirazi, Hamid Kohram, Ali Sarvari, sara Borjian Brojeni, Mohammad Mahdi Naderi, Ahmad Zare Shahneh, Mahdi Zhandi
  SMALL RUMINANT RESEARCH, Vol. , pp.1-6, 2017
 4. "Investigation of GDF9 and BMP15 Polymorphisms in MehrabanSheep to Find the Missenses as Impact on Protein"
  Ahmad Ahmadi, Fazllollah Afraz, Reza Talebi, Abbas farahavar, Seyed Mohammad Farhad Vahidi
  Iranian Journal of Applied Animal Science, Vol. , pp.863-872, 2016
 5. "Effect of Zinc Source on Hematological, Metabolic Parametersand Mineral Balance in Lambs"
  فدايي فر امير , Mohammad Mehdi tabatabaei, Pouya Zamani, Aliasghar Bahari, Abbas farahavar, سيداميرحسين دزفوليان, Hassan Aliarabi
  BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, Vol. , pp.1-9, 2015
 6. "اثر منبع چربی و لسیتین سویا بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار"
  حسین محمدی، سارا میرزائی گودرزی، علی اصغر ساکی، عباس فرح آور
  Animal Production Research، نسخه ، صفحات:79-91، 1402
 7. "مقایسه اثر تزریق GnRHحل شده در نانو ذرات ژل هیدروکسید آلومینیوم و پروپیلن گلیکول بر همزمانسازی چرخه فحلی، القاء تخمکریزی و بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد مهربان"
  رقیه محمدیان مصمم، عباس فرح آور، مرتضی یاوری، حسن علی عربی
  پژوهش های تولیدات دامی، نسخه ، صفحات:1-12، 1402
 8. "اثر هم افزایی مکمل های کروم و سلنیوم آلی بر متابولیسم پسا جذب گلوکز و وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون قوچ های مهربان"
  امیرحسین مهران فروز، عباس فرح آور، مرتضی یاوری، احمد احمدی
  پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نسخه ، صفحات:105-120، 1401
 9. "شناسایی چندشکلی های ژن HSP70A1A در گوسفندان نژاد مهربان و رومانف با تکنیک PCR-SSCP"
  احمد احمدی، محیا محمدی زاده، پویا زمانی، عباس فرح آور، رضا طالبی
  پژوهش های تولیدات دامی، نسخه ، صفحات:169-179، 1400
 10. "اثر بلوس آهسته رهش روی و سلنیوم و یا تغذیه روزانه نمک های این عناصر بر عملکرد میش های آبستن و بره های انها"
  زهرا خرمی، حسن علی عربی، عباس فرح آور، امیر فداییفر
  پژوهش های تولیدات دامی، نسخه ، صفحات:77-89، 1400
 11. "اثر مکمل سازی جیره با سلنیوم و کروم آلی بر کیفیت منی قوچ های نژاد مهربان هنگام نگهداری به صورت مایع در دمای 4سانتیگراد"
  پوریا صارمی شهاب، خلیل زابلی، احمد احمدی، مرتضی یاوری، عباس فرح آور
  پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نسخه ، صفحات:45-62، 1399
 12. "تاثیر اسانس، پروبیوتیک و فلاوومایسین بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی جوجههای گوشتی"
  جمال محمودی، سارا میرزائی گودرزی، عباس فرح آور، علی اصغر ساکی، علیرضا نوریان
  تولیدات دامی، نسخه ، صفحات:371-380، 1398
 13. "مقایسه اثر ترکیب روغن های اسانسی با پروبیوتیک و فلاوومایسین بر پاسخ ایمنی همورال، برخی فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت در جوجههای گوشتی"
  جمال محمودی، عباس فرح آور، سارا میرزائی گودرزی، علی اصغر ساکی، احمد احمدی
  پژوهش های تولیدات دامی، نسخه ، صفحات:42-51، 1398
 14. "اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری"
  فاطمه ابوالفضلی، حسن علی عربی، عباس فرح آور، احمد احمدی، رضا علیمحمدی نافچی
  پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نسخه ، صفحات:56-70، 1397
 15. "تاثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میشهای آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد برهها و برخی فراسنجه های خونی"
  لیلا چراغی، حسن علی عربی، عباس فرح آور، پویا زمانی، رضا علیمحمدی نافچی
  علوم دامی ایران، نسخه ، صفحات:267-284، 1397
 16. "مقایسه اثر به کارگیری پودر سماق (Rhus coriria. L) و ویتامین E بر افزایش وزن، اندام های درونی، فراسنجه های بیوشیمیایی و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی پس از القاء تنش با دگزامتازون"
  سیدعلی حسینی سیر، عباس فرح آور
  Animal Production Research، نسخه ، صفحات:89-107، 1396
 17. "اثر افزودن کروم آلی و الکارنیتین به جیره بره های پرواری بر عملکرد، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی"
  محمود مسیبی، حسن علی عربی، عباس فرح آور
  پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نسخه ، صفحات:81-110، 1396
 18. "اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمون های تیروئیدی، فراسنجه های بیوشیمیایی خون میش ها و عملکرد بره ها پس از تولد"
  زهرا پناهی درچه، حسن علی عربی، عباس فرح آور، مصطفی ملکی، هادی یزدانی
  پژوهش های علوم دامی ایران، نسخه ، صفحات:400-412، 1396

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "اثر استفاده از لتروزول به همراه هورمون eCG بر پاسخ به سوپراوولاسیون در میش های نژاد مهربان"
  ابوالفضل قربانی، عباس فرح آور، مرتضی یاوری، حسن علی عربی
  دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، 1402
 2. "اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی عمل‏آوری شده بر پاسخ سامانه ایمنی همورال در نیمچه‏های تخم‏گذار"
  عباس فرح آور، نسترن مرادخانی صحنه، مرتضی یاوری، مجتبی حقیقت
  دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، 1402
 3. "اثر افزودن مکمل سلنیوم و کروم آلی به جیره بر فراسنجه های کیفیت منی پس از انجماد در قوچ های نژاد مهربان"
  عباس فرح آور، پوریا صارمی شهاب، خلیل زابلی، مرتضی یاوری، احمد احمدی
  نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی، 1400
 4. "اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزول، عصاره های ریشه گزنه و سیر برغلظت استروژن پلاسما در جوجه های گوشتی"
  زینب باردل، علی اصغر ساکی، عباس فرح آور، سارا میرزائی گودرزی، احمد احمدی
  نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی، 1400
 5. "اثر منبع چربی و سطوح مختلف لسیتین بر صفات کیفی تخم مرغ در مرغهای تخمگذار"
  حسین محمدی، سارا میرزائی گودرزی، علی اصغر ساکی، عباس فرح آور، فرهاد غفوری کسبی
  اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی، 1400
 6. "مقایسه اثر سطوح مختلف فلفل قرمز با رنگدانه سنتتیک بر رنگ زرده تخممرغ"
  زهرا جهانبخش راد، سارا میرزائی گودرزی، عباس فرح آور، فرهاد غفوری کسبی
  اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی، 1400
 7. "اثر چربی عبوری روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در اوایل دوره شیردهی گاو هلشتاین"
  جواد نصیری، حسن علی عربی، عباس فرح آور
  هشتمین کنگره علوم دامی ایران، 1397
 8. "اثر روغنهای اسانسی، پروبیوتیک و فلاوومایسین بر عملکرد و وزن اندام های گوارشی جوجه های گوشتی"
  جمال محمودی، سارا میرزائی گودرزی، عباس فرح آور، علی اصغر ساکی، احمد احمدی
  هشتمین کنگره علوم دامی ایران، 1397
 9. "اثر تزریق سلنیوم و ویتامین قبل از جفتگیری بر بازده تولید مثل، فعالیت آنتی اکسیدانی و غلظت پروژسترون و مالوندیآلدهید سرم میشهای مهربان"
  زینب رستمی، عباس فرح آور، داریوش علیپور، احمد احمدی، حسن علی عربی، امیرحسین مهران فروز، پوریا صارمی شهاب
  هشتمین کنگره علوم دامی ایران، 1397
 10. "اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزول، عصاره های ریشه گزنه و سیر برصفات ثانویه جنسی و وزن گنادچپ در جوجه های گوشتی"
  زینب باردل، علی اصغر ساکی، عباس فرح آور، سارا میرزائی گودرزی، احمد احمدی
  هشتمین کنگره علوم دامی ایران، 1397
 11. "اثر کبالت و کیفیت جیره بر عملکرد بره های درحال رشد مهربان"
  سعید کریمی، حسن علی عربی، عباس فرح آور
  هشتمین کنگره علوم دامی ایران، 1397
 12. "اثر مکملسازی جیره با کروم و سلنیوم آلی بر فراسنجههای متابولیسم گلوکز در قوچ های آماده جفت گیری"
  امیرحسین مهران فروز، عباس فرح آور، مرتضی یاوری، زینب رستمی، پوریا صارمی شهاب
  هشتمین کنگره علوم دامی ایران، 1397
 13. "اثرات استفاده از سیر خام و پودر سیر بر قابلیت هضم و برخی پارامترهای خونی بره های پرواری نژاد مهربان"
  میلاد داوریان، مصطفی ملکی، داریوش علیپور، عباس فرح آور، نسیبه نویدی مقدم، محیا کولیوند
  سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 1396
 14. "مطالعه چند شکلی ژن HSP70A1A در بز نژاد مرخز"
  محیا محمدی زاده، احمد احمدی، پویا زمانی، عباس فرح آور، خلیل زابلی
  سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 1396
 15. "مطالعه چند شکلی ژن HSP70A1A در گوسفندان مهربان و رومانف"
  محیا محمدی زاده، احمد احمدی، پویا زمانی، عباس فرح آور
  چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، 1396
 16. "تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون میش به منظور شناسایی بیومارکر در فصل تولید مثلی"
  رضا طالبی، احمد احمدی، فضل اله افراز، عباس فرح آور
  دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، 1396
 17. "اثر افزودن مکمل روی و مس به جیره میش های آبستن بر برخی فراسنجه های هماتولوژیکی و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز بره های آنها"
  لیلا چراغی، عباس فرح آور، رضا علیمحمدی نافچی، حسن علی عربی
  پنجمین کنگره عناصر کمیاب ایران، 1395
 18. "اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر متابولیسم هورمون های تیروئیدی و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در بز نر"
  فاطمه ابوالفضلی، عباس فرح آور، رضا علیمحمدی، حسن علی عربی
  پنجمین کنگره عناصر کمیاب ایران، 1395
 19. "تاثیر مکمل سازی جیره بره های پرواری با کروم آلی و ال کارنیتین بر برخی فراسنجه های خونی"
  محمود مسیبی، عباس فرح آور، حسن علی عربی
  هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 1395
 20. "تاثیر مکمل سازی جیره میش ها در اواخر دوره آبستنی با کروم آلی و ال کارنیتین بر متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی"
  محمود مسیبی، عباس فرح آور، حسن علی عربی
  هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 1395
 21. "اثر افزودن پودر سماق به جیره برتغییرات وزن بدن و فراسنجه های صفات لاشه در جوجه های گوشتی پس از القاء تنش فیزیولوژیکی با دگزامتازون"
  سیدعلی حسینی سیر، عباس فرح آور
  هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 1395
 22. "تاثیر مکمل سازی جیره با پودر سماق بر فراسنجه های کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی پس از القاء تنش با دگزامتازون"
  عباس فرح آور، سیدعلی حسینی سیر
  هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 1395
 23. "اثر افزودن مکمل های آلی و معدنی روی بر برخی آنزیم ها و فراسنجه های خونی بره های نژاد مهربان"
  حسن علی عربی، رضا علیمحمدی نافچی، عباس فرح آور
  هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 1395
 24. "اثر منابع آلی و معدنی مکمل روی بر پروفیل مواد معدنی خون در بره های نژاد مهربان"
  رضا علیمحمدی، حسن علی عربی، عباس فرح آور، اسماعیل کاظمی چمازکتی، لیلا چراغی، فاطمه ابوالفضلی
  هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 1395
 25. "اثر تزریق ویتامین B12 و سلنیوم به همراه ویتامین E در میش های آبستن بر هورمونهای تیروئیدی و ویتامین B12 در میش ها و بره های آنها"
  زهرا پناهی درچه، خلیل زابلی، احمد احمدی، عباس فرح آور، حسن علی عربی، هادی یزدانی
  دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان، 1394
 26. "اثرات استفاده از سیرخام و پودر سیر بر افزایش وزن بره های پرواری نژاد مهربان"
  میلاد داوریان، مصطفی ملکی، داریوش علیپور، عباس فرح آور، نسیبه نویدی مقدم
  دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان، 1394
 27. "اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر غلظت هورمونهای تیروئیدی در میش های نژاد مهربان و بره های آنها"
  هادی یزدانی، خلیل زابلی، احمد احمدی، عباس فرح آور، حسن علی عربی، زهرا پناهی درچه
  دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان، 1394
 28. "تکوین زیگوت های IVM/IVF گوسفندی بر روی سلول های اپیتلیال اویداکت گوسفند یا داخل اویداکت جداشده موش و قابلیت زنده مانی بلاستوسیست های حاصله پس از شیشه سازی"
  ابوالفضل شیرازی، حمید کهرام، سروری علی، سارا برجیان بروجنی، محمد مهدی نادری، احمد زارع شحنه، مهدی ژندی، عباس فرح آور
  کنگره بین المللی تولیدمثل، 1394
 29. "تاثیر نوع محیط کشت پایه بر میزان تکوین رویان گوسفند هنگام همکشتی با سلول های اپیتلیال اویداکت گوسفند"
  حمید کهرام، ابوالفضل شیرازی، سروری علی، سارا برجیان بروجنی، محمد مهدی نادری، احمد زارع شحنه، مهدی ژندی، عباس فرح آور
  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 1393
 30. "میزان تکوین و کیفیت ظاهری رویانهای حاصل از بلوغ و لقاح برون تنی اووسیتهای گوسفندی در دو سیستم کشت متفاوت"
  عباس فرح آور، حمید کهرام، ابوالفضل شیرازی، سارا برجیان بروجنی، سروری علی، محمد مهدی نادری، احمد زارع شحنه، مهدی ژندی
  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 1393