عباس فرح آور

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

عباس فرح آور

کشاورزی / علوم دامی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
بهداشت و بیماری های دام و طیور 3 نيمه اول ترم يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی پیشرفته 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هورمون شناسی و غدد داخلی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 13:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی رشد 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گوارش 2 نيمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی ایمنی شناسی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403