اسناد ومنابع

 

پایان‌نامه و رساله 

پایان نامه ها و رساله های انجام شده دانشگاه بوعلی سینا در سامانه کتابخانه ثبت می‌شود. این سامانه امکانات متعددی برای جستجوی متنی و موضوعی این اسناد  ارائه می کند. دسترسی به سامانه فوق در حال حاضر به شبکه داخلی دانشگاه محدود شده است.

 

برای دسترسی به سامانه کتابخانه اینجا کلیک کنید.