آمنه امانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آمنه امانی

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) / علوم پایه