علی اصغری صارم

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

علی اصغری صارم

مدیریت و حسابداری رزن / مدیریت دولتی