فضل اله اسکندری منجیلی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

فضل اله اسکندری منجیلی

مهندسی / مهندسی مکانیک

تماس

رایانامه:
تعداد بازدید: 1131