مهدی اجلی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

مهدی اجلی

مدیریت و حسابداری رزن / مدیریت صنعتی

تماس

رایانامه:
تعداد بازدید: 902