محمدمهدی حاجیلوئی محب

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدمهدی حاجیلوئی محب

علوم انسانی / معارف اسلامی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "نقش حوزه های علمیّه در گسترش ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی (بر اساس نظریه پخش)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)، رقیه خلیلی
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، 1402
 2. "مولفه های هـوش اخلاقـی در صحیفه سجادیّه (دعای مکارم الاخلاق)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)، مژگان احمدی، رقیه خلیلی
  دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی، نسخه ، صفحات:115-132، 1401
 3. "معناشناسی «هدایت» در نهج البلاغه، بر پایه هم نشینی واژگانی"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)، مریم شمخانی
  پژوهشنامه علوی، نسخه ، صفحات:55-80، 1400
 4. "بازنمایی سیمای فردی کارگزار اسلامی در وصیّت نامه امام خمینی(ره)، «بر پایه عهدنامه مالک اشتر»"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:143-161، 1398
 5. "تحلیل تطبیقی اهداف اخلاقی حکومت در نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، 1397
 6. "مطالعه تطبیقی اهداف عدالت ورزانه حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهج البلاغه"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:83-99، 1396

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "رهیافت های اجتماعی در اندیشه و رفتار شهید مدنی(ره)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)، فاطمه طاهری - ارشد علوم اجتماعی
  کنگره ملی شهید محراب آیت الله سید اسدالله مدنی (ره)، 1400
 2. "موانع بهره گیری از عقل، در زیست اخلاقی انسان،بر پایه آموزههای امیرمومنان(علیه السلام)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت، 1399
 3. "ویژگی های اخلاقی موثر بر تنظیم روابط انسان ها در نهج البلاغه"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)، خدیجه کیانی
  سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت، 1399
 4. "تحلیلی بر شخصیّت و فضایل امیرمومنان(علیه السلام)، از دیدگاه آیت الله تالهی همدانی(ره)"
  زیبا مرادی، محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  کنگره ملّی عارف ربّانی ، حضرت آیت الله محمد هادی تالهی همدانی (ره)، 1398
 5. "ره آوردهای فردی و اجتماعی نماز از دیدگاه آیت الله تالهی همدانی(ره)"
  رقیه خلیلی، محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  کنگره ملّی عارف ربّانی ، حضرت آیت الله محمد هادی تالهی همدانی (ره)، 1398
 6. "بازنمایی معیارهای ارزش گذاری دنیا از دیدگاه آیت الله تالهی همدانی(ره)"
  مژگان احمدی، محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  کنگره ملّی عارف ربّانی ، حضرت آیت الله محمد هادی تالهی همدانی (ره)، 1398
 7. "بازنمایی جایگاه و گونه های مستحبّات نماز، در اندیشه و رفتار آیت الله تالهی همدانی(ره)"
  اکرم خاوری، محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  کنگره ملّی عارف ربّانی ، حضرت آیت الله محمد هادی تالهی همدانی (ره)، 1398
 8. "ولایت و ولایت پذیری در اندیشه آیت الله تالهی همدانی(ره)"
  حسینی زهرا، محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  کنگره ملّی عارف ربّانی ، حضرت آیت الله محمد هادی تالهی همدانی (ره)، 1398
 9. "روش شناسی نهادینه سازی ارزشهای قرآنی در جامعه"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و علوم انسانی، 1396
 10. "تحلیلی بر جایگاه عقل در تفسیر انوار درخشان"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  کنگره ملی مفسر قرآن حضرت ایه الله نجفی همدانی، 1396
 11. "رابطه عقل با اخلاق در آموزه های امیرمومنان«علیه السّلام»"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1396
 12. "ویژگی های اخلاقی موثر بر توانمندسازی عقل در آموزه های امیرمومنان(علیه السّلام)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1396
 13. "چیستی اخلاق از دیدگاه امام علی (علیه السلام)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، 1396
 14. "بازشناخت تطبیقی اندیشه و رفتار جریانهای تکفیری و خوارج"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  اولین همایش ملی بررسی جریان های سلفی - تکفیری، 1395
 15. "چیستی عقل از دیدگاه امام علی(علیه السلام)"
  محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)، عبدالله موحدی محب
  اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1395
 16. "رابطه رذایل اخلاقی با عقل از دیدگاه امام علی(علیه السلام)"
  عبدالله موحدی محب، محمدمهدی حاجیلوئی محب(گروه معارف)
  اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1395