وحید پاشایی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

وحید پاشایی

علوم انسانی / معارف اسلامی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
دانش خانواده و جمعیت 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دانش خانواده و جمعیت 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403