آرش قربانی چقامارانی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آرش قربانی چقامارانی

شیمی و علوم نفت / شیمی آلی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
شناسایی ترکیبات آلی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی آلی پیشرفته 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403