ابراهیم نصیرالاسلامی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

ابراهیم نصیرالاسلامی

علوم پایه / آمار

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
روشهای آماری 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نمونه گیری1 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های چند متغیره پیوسته1 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای آماری 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403