حسن رحیمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

حسن رحیمی

علوم اقتصادی و اجتماعی / علوم سیاسی

کتابهای تألیفی و تصنیفی

 1. "از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر (بررسی تطبیقی رهبری سیاسی در جنگ های معاصر ایران)"
  حسن رحیمی
  انتشارات دید مان، 1401، شابک: 09-0 – 291 – 7723 - 622 – 978
 2. "تحولات سیاسی – امنیتی ایران پس از انقلاب اسلامی(1368-1357)"
  حسن رحیمی
  انتشارات دانشگاه بو علی سینا، 1400، شابک: 1 – 291 – 128 - 600 – 978
 3. "تحولات سیاسی –امنیتی ایران پس از انقلاب اسلامی(1400-1368)"
  حسن رحیمی
  انتشارات دانشگاه بو علی سینا، 1400، شابک: 2928 – 128 – 600 – 978
 4. "تحولات سیاسی –امنیتی ایران پس از انقلاب اسلامی(13957-1357)جلد دوم"
  حسن رحیمی
  انتشارات دانشگاه بو علی سینا، 1399، شابک: 2928- 128- 600- 978
 5. "تحولات سیاسی – امنیتی ایران پس از انقلاب اسلامی(1397-1357) جلد اول"
  حسن رحیمی
  انتشارات دانشگاه بو علی سینا، 1399، شابک: 1- 291- 128- 600- 978
 6. "سیاست و دفاع در ایران معاصر(بررسی تطبیقی عملکرد رهبری سیاسی در جنگ های معاصر ایران و پیامدها)"
  حسن رحیمی
  انتشارات سپهر دانش، 1394، شابک: :8-38-7187-600-978
 7. "ایدئولوژی اسلامی و سیاست امنیتی(با تاکید بر دهه نخست انقلاب)اسلامی"
  حسن رحیمی
  انتشارات دانشگاه بو علی سینا، 1392، شابک: 978-600-128-109-9
 8. "ایدئولوژی اسلامی و سیاست امنیتی (با تاکید بر دهه نخست انقلاب اسلامی)"
  حسن رحیمی
  1390، شابک: 978-600-128-109-9