جلال صادقیان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

جلال صادقیان

مهندسی / مهندسی عمران

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Analysis of steady flow in radial porous media"
  Jalal sadeghian, hadi norouzi, Jalal bazargan
  Water Supply, Vol. , 2022
 2. "Development of the governing equation on the behavior of radial flows in coarse porous media and its numerical solution"
  Jalal sadeghian, محمدرضا ميهني
  Journal of Applied Research in Water and Wastewater, Vol. , pp.36-47, 2020
 3. "Combination of gradually varied flow theory and simulated annealing optimization in of manning roughness coefficient"
  Majid Heydari, Jalal sadeghian, Milad faridnia, saeid shabanlou
  Journal of Applied Research in Water and Wastewater, Vol. , pp.381-388, 2018
 4. "An experimental study on hydraulic behavior of free-surfaceradial flow in coarse-grained porous media"
  Ali Mohammad Rajabi, Elham Hatamkhani, Jalal sadeghian
  Journal of Hydraulic Structures, Vol. , pp.10-21, 2017
 5. "بررسی راندمان سرریز های کنگره ای مستطیلی با طول کنگره های یکسان و غیریکسان در پلان"
  جلال صادقیان، محمدحسین مسعودی
  هیدرولیک، نسخه ، صفحات:109-122، 1400
 6. "ارزیابی آزمایشگاهی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلید پیانویی و کنگره ای مستطیلی"
  سعید جدی، جلال صادقیان، بهرام رضایی
  هیدرولیک، نسخه ، صفحات:61-74، 1399
 7. "بررسی عددی و آزمایشگاهی توزیع رسوبات غیر چسبنده دردرون بدنه سدهای پاره سنگی"
  اکبر محمدیها، مجید حیدری، جلال صادقیان، علیرضا عمادی
  هیدرولیک، نسخه ، صفحات:25-36، 1397
 8. "مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی"
  آرش نجاتی، مجید حیدری، جلال صادقیان، رسول دانشفراز
  تحقیقات منابع آب ایران، نسخه ، صفحات:36-46، 1397
 9. "مطالعه آزمایشگاهی جریان های غیردارسی شعاعی در بسترهای آبرفتی درشت دانه"
  جلال صادقیان، مجید خیاط خلقی، عبدالحسین هورفر، جلال بازرگان
  پژوهش آب ایران، نسخه ، صفحات:11-21، 1393

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در سرریزهای جانبی کلید پیانویی و کنگره ای"
  جلال صادقیان، سعید جدی
  دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1400
 2. "بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در سرریزهای کنگره ای مثلثی، ذوزنقه ای و مستطیلی"
  جلال صادقیان، سعید جدی
  نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 1399
 3. "بررسی ضریب تخلیه در سریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای و مثلثی با سیکل ثابت"
  بهرام رضایی، میثم قیاسوند حاجی آبادی، سعید جدی، جلال صادقیان
  دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1399
 4. "بررسی مدل MPSIAC در پیش بینی فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبریز با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد اکباتان)"
  بهنوش کاویانی، جلال صادقیان، یوسف رضایی
  یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1398
 5. "بررسی توزیع فشار در جریانهای شعاعی با سطح آزاد در محیطهای متخلخل درشت دانه به روش آزمایشگاهی و عددی"
  جلال صادقیان
  اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، 1396
 6. "فرسایش جانبی در خاکریزهای شسته شونده (فیوزپلاگ)"
  جلال صادقیان، حسین میرزایی
  اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، 1396
 7. "کاربرد روش های مختلف بهره برداری بهینه از سرریزهای دریچه دار در هنگام وقوع سیلاب"
  مهدی خسروی راد، جلال صادقیان
  اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، 1396
 8. "بررسی رفتار هیدرولیکی جریان های شعاعی سطح آزاد در محیط های متخلخل درشت دانه"
  الهام حاتم خانی، علی محمد رجبی، جلال صادقیان
  پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 1395
 9. "تلفیق تئوری جریان متغیر تدریجی و بهینه سازی غیر خطی در تخمین ضریب زبری مانینگ"
  جلال صادقیان، میلاد فریدنیا، مجید حیدری
  کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، 1394
 10. "چالشهای پیشرو در تخمین ضریب زبری مانینگ و ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی در تعیین آن"
  مجید حیدری، جلال صادقیان، میلاد فریدنیا
  سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو، 1393
 11. "بهینه سازی غیرخطی در تخمین ضریب زبری مانینگ با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی"
  مجید حیدری، جلال صادقیان، مجید فریدنیا
  اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، 1393