جلال صادقیان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

جلال صادقیان

مهندسی / مهندسی عمران

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
آز-هیدرولیک 1 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی رودخانه (عمران آ ب) 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سدهای خاکی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403