وحید پاشایی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

وحید پاشایی

علوم انسانی / معارف اسلامی

فعالیت‌های اجرایی

  1. رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی و بین الملل دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 1401 ← 1402