حسن رحیمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

حسن رحیمی

علوم اقتصادی و اجتماعی / علوم سیاسی

فعالیت‌های اجرایی

  1. معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه 1400 ← تا زمان حال
  2. مدیر گروه علوم سیاسی 1390 ← 1394